• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:557 (29.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:557 (29.06.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:557 (29.06.2019)

  T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

  Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında

  1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi,  irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, kamulaştırma kanununun 6. Maddesinin son fıkrası gereği enerji iletim hattının yapımına dair belge ve projelerin bakanlıkça onaylanarak, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

  2-a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

  b)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;

  c)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Isparta Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

  1. d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

  3- a- Duruşma gününün aşağıda belirtildiği gibi olacağı,

  b- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur

  Dosya No            Köyü                     Adası     Parseli  Davalıları                             Duruşma Günü Saati

  1-2019/131         Lagus Köyü         213         206         Ahmet Ali Bozkurt          06/08/2019-09:40

  2-2019/133         Lagus Köyü         213         200         Süleyman Kaya                06/08/2019-10:00

  3-2019/135         Lagus Köyü         213         184         Fahrettin Fediz                 06/08/2019-10:20

  4-2019/137         Lagus Köyü         213         185         Hasan Güngör                  06/08/2019-10:40

  Veli Güngör

  5-2019/136         Lagus Köyü         213         88           İlyas Pediz                          06/08/2019-10:30

  Mehmet Pediz

  6-2019/134         Lagus Köyü         213         194         Hakan Altınkurt                               06/08/2019-10:10

  Mehmet Altınkurt

  D.Davalılar: Hanım Altınkurt

  Mehmet Altınkurt

  Fatih Altınkurt

  7-2019/130         Lagus                    213         211         Davalıları: Ali Rıza Zengin              06/08/2019-09:30

  Mürüvvet Çenger

  Özlem İşçi

  Ramazan Gürdal

  Senem Kahveci

  Şerife Güngör

  Uğur Mahmut Çenger

  8-2019-132         Lagus                    213         203         Davalıları: Ali Güngör                     06/08/2019-09:50

  Ayşe Ergün

  Fazilet Orhon

  Gülderen Solakoğlu

  Gülseren Keleş

  Necmiye Güngör

  Özgül Şen

  Serap Büyükdeligöz

  Serdar Ergün

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler