• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 967 (05.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 967 (05.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 967 (05.10.2018)

  T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

  Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda esas numaralan yazılı davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı gereğince;

  1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı TEİAŞ vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi , irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, kamulaştırma kanununun 6. Maddesinin son fıkrası gereği enerji iletim hattının yapımına dair belge ve projelerin bakanlıkça onaylanarak, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının TEİAŞ adına tescili talep edilmiş olup;

  2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

  1. b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği;
  2. c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Isparta Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
  3. d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

  3- a-Duruşma gününün 01 /02/2018 günü saat: 09:10 olacağı.

  b-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

  Dosya No            Davalılar              İl                             Köy/Mevki                         Parsel                   M2

  2018/844             1-Faden               Isparta                 Gönen İlçesi                      558                        1505,45 m2

  Kantemür                                          Güneykent                                                       irtifak bedeli

  2-Mehmet                                         Köyü                                                                    31,58 m2

  Remzi                                                                                                                                 pilon yeri

  Kantemür

  3-Serkan

  Kantemür

  4-Zafer

  Kantemür

  5-Zehra

  Gökmen

  2018/885             1-Nimet               Isparta                 Gönen ilçesi                      2 Parsel                962,06 m2

  Bardak                                                 Güneykent köyü                                            irtifak bedeli

  2018/886             1-Ali Çankaya    Isparta                 Gönen İlçesi                      6 Parsel                2272,45 m2

  2-Hasan                                              Güneykent köyü

  Çankaya

  3-Fazıl

  Çankaya

  4-İbrahim

  Kaşar

  5-Yaşar

  Kaşar

  6-Ahmet

  Kaşar

  7-Güldane

  Kaşar

  8-Ümmü

  Çankaya

  2018/888             1-Mükerrem     Isparta                 Gönen İlçesi                      3 Parsel                854,55 m2

  Akkuş                                                  Güneykent köyü                                            daimi irtifak

  2-Zinnet Çuğ                                                                                                                   29,72 m2

  3-Hacer Akkuş                                                                                                                pilon yeri

  2018/890             1-Süleyman       Isparta                 Gönen İlçesi                      4-7 perselde      7 parselde

  Arabacı                                                Güneykent köyü                                            1354,21 m2

  irtifak, 82 m2

  pilon, 4

  parselde ise

  412,97 m2

  irtifak hakkı

  2018/891             1-Ayşe Tosun    Isparta                 Gönen İlçesi                      6 Parsel                1190,58 m2

  Güneykent köyü                                            irtifak

  2018/898             1-Şefika               Isparta                 Gönen İlçesi                      566 Parsel           660,19 m2

  Göncü                                                 Güneykent Köyü                                            irtifak, 81 m2

  2-Ali Kafes                                                                                                                        pilor yeri

  3-Ramazan

  Kafes

  2018/894             1-Şefika Engin   Isparta                 Gönen İlçesi                      556 Parsel           142,83 m2

  2-Gülay                                               Güneykent Köyü                                            irtifak

  Demirel                                                                                                                                             35,63 pilon

  3-Tuncay Engin                                                                                                               yeri

  2018/893             1-İlknur Ergin     Isparta                 Gönen İlçesi                      623 Parsel           198,40 m2

  2-Osman Toruz                                Güneykent Köyü                                                            irtifak

  3-Faden Toruz

  2018/892             1-Ümmü             Isparta                 Gönen İlçesi                      624 Parsel           2411 m2

  Ergüven                                              Güneykent Köyü                                            irtifak

  2-Ayşen Aksay

  3-Sibel Çınar

  4-Serap Karaca

  5-Ümran

  Candan

  6-Murat Güler

  7-Yadiker Güler

  2018/897             1-Süleyman       Isparta                 Gönen İlçesi                      565 Parsel           1658,78 m2

  Kurd                                                     Güneyent Köyü                                                              irtifak

  2-Tuncay Kurd

  3-Ali Kurd

  4-Mehmet Kurd

  5-Mehmet Kurd

  6-Rıza Çeliktaş

  7-Adem Çeliktaş

  8-Veli Çeliktaş

  9-Selahattin

  Çeliktaş

  10-Mehmet

  Çeliktaş

  11-Hatice Kurt

  12-Hakkı Kurt

  13-İlhan Kurt

  14-Muhsine

  Ertekin

  15-Süleyman

  Kurd

  16-Tuncay

  Kurd

  17-Ali Kurd

  18-Mehmet

  Kurd

  19-Hatici Kurd

  20-Hakkın Kurd

  21-Muhsine

  Ertekin

  22-İlhan Kurt

  23-Rıza

  Çeliktaş

  24-Adem

  Çeliktaş

  25-Veli

  Çeliktaş

  26-Selahattin

  Çeliktaş

  27-Mehmet

  Çeliktaş

  2018/889             1-Nefise                 Isparta              Gönen İlçesi                      2 Parsel                3046,93 m2

  Kiremitçi                                             Güneykent Köyü                                            daimi irtifak

  2-Asiye Bağır

  3-Osman

  Kiremitçi

  4-Lokman

  Kiremitçi

  5-Mehmet

  Kiremitçi

  6-Nevcihan

  Keskin

  7-Şaziye Toruz

  8-Gülşende

  Kiremitçi

  9-Şefika Engin

  2018/895            1-Hanife                 Isparta              Gönen İlçesi                      562 Parsel           1790,45 m2

  Eraslan                                                Güneykent Köyü

  2-Mustafa

  Eraslan

  3-Levent

  Eraslan

  4-Bülent

  Eraslan

  5-Süleyman

  Eraslan

  6-Hüseyin

  Eraslan

  7-Mustan

  Şekerci

  8-Hatice

  Sabancı

  9-Gülümser

  Şekerci

  10-Nermin

  Şekerci

  11-Tayyibe

  Şekerci

  12-Zehra Bekçi

  13-Fatma Güzel

  2018/896             1-Bünyamin          Isparta              Gönen İlçesi                      564 parsel           1621,15 m2

  Bekci                                                    Güneykenk Köyü

  2-Mukaddes

  Kemik

  3-Hüseyin Bekci

  4-Ali Ergüven

  5-Sakine Öztürk

  2018/887             1-Gülizar Kollu     Isparta              Gönen İlçesi                      5 parsel                               2477 m2

  2-İsa Kollu                                          Güneykent Köyü

  3-Gülay

  Satılmış

  4-Secaattin

  Kollu

  5-Tülay Köksal

  6-Ayşe Doğan

  7-Ramazan

  Kollu

  8-Bayram Kollu

  9-Esat Kollu

  10-Davut Kollu

  11-Ayşe Kansu

  12-Mustafa Kollu

  13-Hanım Kolu

  14-Ayşe Birgül

  Kollu

  15-Nurgül Türel

  16-Gülfide Kollu

  17-Zühre Gökkuş

  18-Necla Alvar

  19-Ayşe Çiftçi

  20-Halime Güzel

  21-Durkadın Dağlı

  22-İbrahim Çiftçi

  23-Hüseyin Çiftçi

  24-Tayir Çiftçi

  25-Aysel Kurt

  26-Selma

  Çubukçu

  2018/883             1-Halime Kuşçu                   Isparta              Gönen İlçesi                      4 parsel                               738,31 m2

  2-Asiye Bağır                                     Güneykent Köyü                                            irtifak 16,49

  3-Osman                                                                                                                           pilon

  Kiremitçi

  4-Ayşe Ala

  5-Halil Erkan

  6-Keziban Aytaş

  7-Hasan Güven

  8-Ayşe Olacak

  9-Emin

  Yurttakal

  10-Yurdagül

  Arıkan

  11-Yurdaer

  Yurttakal

  12-Beyhan

  Şengül

  13-Ayşe Güven

  14-Raşit Güven

  15-Hülya Güven

  16-Fatime Esra

  Güven Yılmaz

  17-Alper Güven

  18-Hatice Güven

  19-Halime Özder

  20-Raşit Güven

  21-Medine

  Ekmekçi

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler