• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 872 (15.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 872 (15.10.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 872 (15.10.2019)

   

  T.C.

  ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

  2019/1649 ESAS

   

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN

  Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 3728 Ada, 6 Parsel, GÜLCÜ Mahalle/Köy, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 3-B yapı sınıfında , ayrık nizamda inşa edilmiştir.Ana taşınmaz1 bodrum +zemin+4 normal kattan oluşmakta olup, dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır.Bina girişi 4519+.sokağa göre yan cepheden (kuzey cepheden) ve zemin kattan sağlanmaktadır.Taşınmaz onaylı mimari projesine göre ana taşınmazın 4.normal katında , bina girişine göre sol cephede konumlu olan meskendir.Kuzey, güney ve batı yönlere cepheli olan taşınmaz salon, 2 oda , mutfak , hol banyo, WC ,2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup projesinde brüt 95 m2(net82,60m2) genişliğindedir.Taşınmazın kapısı kapalı olması nedeni ile saha incelemesi dışından yapılmış olup projesine uygun olduğu kabul edilmiştir.Taşınmaz bulunduğu parsel mevcut imar planına göre konut alanı içerisinde yer almakta olup, yapılaşma koşulları ayrık nizam , E :1,40, HMAKS :15.50 ve çekme mesafeleri ön cepheden 5 m , yan cephelerden 3 m olarak belirlenmiştir.Yakın çevresi konut kullanım fonksiyonlu gelişmiştir.Bölge yapılaşma karakteristiğini çok katlı apartman tipi yapılar oluşturmaktadır.Orta gelir grubun talep gösterdiği bölgede Özkanpaşa cami gibi kamusal kullanımlar bulunmaktadır.Planlı yapılaşmayasahip bölgenin (yol,su, elektrik, doğalgaz , kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır.Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır.Taşınmazın Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik arşivinde bulunan09/12/2014 tarih onaylı mimari projesinegöre taşınmazın kat, kattaki konumu ve alan bazında yumlu olduğu kabul edilmiştir.Taşınmazın Isparta belediyesi tarafından verilmiş olan19/09/2014 tarih 351 sayılı yeni yapı ruhsatı , 23/02/2016 tarih 45 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.Keşif tarihi ve yapı kullanma izin belgesi tarihi dikkate alındığında satışa konu taşınmaz 3 yıllıktır. Taşınmaz tam hisseli olup , 180.000,00 TL değerindedir.

  Adresi                          : Vatan Mahallesi 4159 Sokak Fatih Apartmanı , No:4-16 Kat :4 Daire 9 Merkez /                                                     ISPARTA

  Yüzölçümü                  : 638,65 m2

  Arsa Payı                     : 1/10

  İmar Durumu             : Taşınmaz bulunduğu parsel mevcut imar planına göre konut alanı içerisinde yer almakta                                                 olup, yapılaşma koşulları ayrık nizam , E :1,40, HMAKS :15.50 ve çekme mesafeleri ön                                           cepheden 5 m , yan cephelerden 3 m olarak belirlenmiştir.

  Kıymeti                        : 180.000,00 TL

  KDV Oranı                 : %1

  Kaydındaki Şerhler    : Takyidattaki gibidir .

  1. Satış Günü : 04/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası

  Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

   

   

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

   

   

   

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3-Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

  4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6–İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

  7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1649 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2019

   

   

      Ayşe GEZGİÇ MARAŞLI

  İcra Müdür Yardımcısı

  151178

   

   

   

   

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler