• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 713 (04.07 – 12.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 713 (04.07 – 12.07.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 713 (04.07 – 12.07.2018)

  İLAN

  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Ayazmana Mesirelik Alanında bulunan işyerleri , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 17/07/2018 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  3. a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4. b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  6. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  7. e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

  f)Adli sicil kaydı,

  1. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.

  1. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
  3. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur

  SIRA NO              ADRESİ                M2         YILLIK MUHAMMEN BEDELİ       GEÇİCİ TEMİNAT             İHALE TARİHİ     1                AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:1        20           40.000¨+KDV     1200 TL 17.07.2018          2             AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:2  8             40.000¨+KDV     1200 TL 17.07.2018          3             AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:3        20                30.000¨+KDV     900 ¨      17.07.2018          4             AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:4        6             30.000¨+KDV     900 ¨                17.07.2018          5             AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:5        20           30.000¨+KDV     900 ¨      17.07.2018          6                AYAZMANA MESİRELİK ALAN NO:6        20           30.000¨+KDV     900 ¨      17.07.2018

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler