• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:482 (04.05-11.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:482 (04.05-11.05.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:482 (04.05-11.05.2018)
  İLAN
  ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA  ARAÇ SATIŞI
  İhale Tarihi : 22.09.2014 17.05.2018 Perşembe Günü İhale Yeri  ve Saati : Satış Salonu/Saat:14.00
  Parti
  No
  Deposu Cinsi Plakası TCO No: Muh.Bed. Teminat. % 30
  1 İşletme Müd.Araç Parkı. 4X4 TOYOTA KAMYONET  1998 Ç.KABİN 32 FS 109 03.01.644 19.000,00 5.700,00
  2 İşletme Müd.Araç Parkı. 4X4 TOYOTA KAMYONET  1998 Ç.KABİN 32 FS 113 03.01.1174 19.000,00 5.700,00
  3 İşletme Müd.Araç Parkı. 4X4 ISUZU KAMYONET 2001 Ç.KABİN 32 AE 948 03.06.1125 20.000,00 6.000,00
  4 İşletme Müd.Araç Parkı. 4X4 ISUZU KAMYONET 1999 Ç.KABİN 32 AP 987 03.06.1248 20.000,00 6.000,00
  Toplam         78.000,00 23.400,00

   

   

  1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı İşletme Müdürlüğümüz demirbaşlarında kayıtlı  iken terkin edilerek satışına karar verilen 4 adet (Ekonomik ömrünü Tamamlamış)   hurda araç  bedelinin tamamı ile vergi fon ve harçlar peşin olmak üzere şartname uyarınca satışa çıkarılmıştır.

  2- İhale D.S.K.İ. Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği açık ihale usulü ile 17.05.2018 salı Günü Saat: 14.00 de İşletmemiz satış Salonunda yapılacaktı

  3- Satışa ait ilan ve şartname, İşletme Müdürlüğümüz Muhasebe Servisinde görevli Satış Memuru Hasan GÜNGÖR ‘den görülebilecektir. İsteklilerden;  önce her araç için Parti olarak ayrı ayrı tekilifler alınır, Pey cetveli imzalattırılır  ve en yüksek teklif veren istekli satışa ait şartnameyi imzaya  davet edilir. İhale 2886 sayılı kanun ve D.S.K .İ . Yönetmeliğine göre sonuçlandırılacaktır.

  4.- Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, İhale saatine kadar % 30 teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Isparta Gülkent  Şubesi nezdindeki   TR820001002720362953195006  IBAN Nolu Hesaba yada İşletmemiz Veznesine yatırmış olmaları gerekir.

  5- Satış kararının Onayına Mütakip, Alıcıya tebliğ edilir, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde satışın tamamını ile vergi ve fonları  Peşin ödemek şartı ile Satış İşlemini yaptırmak zorundadır. Satışlarda KDV %1   dir.

  6- Araçlar Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Araç Parkında görülebilir.

  7- İSTENEN BELGELER; Katılımcılar ihale saatinden önce; İhaleye ilişkin teminat yatırıldığına dair belge, gerçek ve Tüzel Kişilikler Tebligata ilişkin adres beyanı ve varsa E-Mail adresi, KEP adresi, Gerçek Kişiler nüfus cüzdanı fotokopisi,Tüzel Kişilikler Nüfus cüzdanı fotokopisi yerine.noter tastikli yetki belgesi,  imza sirküsü ve Şirket bilgilerini içerir belgeler  bir Dosya(ZARF) içerisinde ihale saatinden önce Müdürlüğümüz  görevlisi Hasan GÜNGÖR’E teslim edilecektir. Posta ile teklif kabul edilmeyecektir. Belgesi eksik olan katılımcılar ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.

  8- Satış İşlemleri  peşin yapılacaktır . Ödemelerin tamamında  kredi kartı ile işlem yapılmaktadır.                                                                                               9-Teminat olarak döviz kabul edilmemektedir.

  10 – e-posta adresi hasangungor01@.ogm.gov.tr/ Telefon No :  0246 2285300(dahili no:2033)< Faks : 0246 2285308

  İLAN OLUNUR.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler