• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:1139 (21.11-27.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1139 (21.11-27.11.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:1139 (21.11-27.11.2018)

  İLAN

  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HAT SATIŞI

  1-Isparta Belediyesi, Şehir içi yolcu taşıması yapılmak üzere “Körüklü Hat satışı (Kiralaması/Ruhsat Verilmesi)” İşi, 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 35. maddesi (c) fıkrasına göre Açık Artırma usulü ile ihaleye konulmuştur.

  2-İhale 04.12.2018 Salı günü Saat 14.30’da Isparta Belediyesi Encümen odasında yapılacaktır.

  3-İhale şartnamesi ile diğer evraklar Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

  4-İhaleye girmek için

  a)Hizalarında gösterilen miktarda Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici Teminat mektubu ve Nakit Teminatını

  b)İkametgah İlmühaberini,

  c)Taliplilerin 2018 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  d)İmza sirküleri,

  e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorlar ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  f)İhaleye katılacaklar adına borcu yoktur belgesi

  5-İstekliler yukarıda istenen belgelerle birlikte 04.12.2018 Salı günü Saat 14:30’da Isparta Belediye Encümen Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

  6-Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  7-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. Maddesine istinaden iştirakliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

  8-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

  İlan olunur.

  SIRA NO:                             CİNSİ:                   MUHAMMEN BEDELİ:                   GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ :

  1-                           Körüklü Hat Satışı            550.000,00-TL+KDV                        16.500,00-TL

  (Kiralama/Ruhsat Verilmesi)

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler