• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 860 (31.08.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 860 (31.08.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 860 (31.08.2018)

  T.C.

  ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

  2018/465 ESAS

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN

  Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 4100 Ada, 10 Parsel, GÜLCÜ Mahalle/Köy, SAV YOLU Mevkii, A BLOK 3.KAT 13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu ana taşınmazBilirkişi raporuna göre;Tapu Kayıtlarında niteliği bina ve arsa olup,dört bloklu beş katlı betonarme karkas yapı tarzında Bodrum +5 katlı inşa edilmiş, Her katında dört daire bulunmakta, A,B,C, D Bloklarından oluşmakta, C bloğunun giriş kapısı ferfoje kapıdır.Çatışı ahşap oturtma çatı marsilya kremit kaplı asansörlü ve kaloriferli doğal gazlı,kuzeyve doğucepheleri bulunan,dairede salon,oturma odası, çocuk ve yatak odası vardır.Mutfak alt ve üst dolapları mevcuttur.Dış cepheleri pvc doğramaları ve çift camlıdır.İç kapılar amerikan panel kapı,Mutfak ve yatak odası balkonu vardır.Mutfak tezgahı granit olup, alt ve üst dolapları sunta lamdır.Açık otoparkı bulunan daire hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır.Eklenti 13 nolu kömürlük bulunmakta olduğu mimari projede gözükmektedir.Daire yaklaşık 7yıllıktır.Elektrik,su ve kanalizasyon gibi belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 131,00 m2 dir.Oto galeri sitesine 300 mt, şehir merkezine 3300-3500 metre mesafede,çevresinde okul, cami vardır.Satışa konu dairede borçlu hissesi tam olup başkaca ayrıntılı bilgiler dosyasında mevcuttur.

  Adresi                          : Vatan Mahallesi 4159 Sk.Safir Sitesi No:19 A Blok,3.Kat İç KapıNo:13                       Merkez / ISPARTA

  Yüzölçümü                  : 4.230 m2

  Arsa Payı                     : 1/50

  İmar Durumu             : Var , İnşaat tarzı imar planı içerisinde ayrık nitam, üç katlı 0,30 T.A.K.S olup,                 0,90 K.A.K.S. imara müsaadelidir. ön cepdehen 5 mt,yan ve arka cepheden 3 mt                        çekme mesafelidir.

  Kıymeti                        : 223.066,71 TL

  KDV Oranı                 : %1

  1. Satış Günü : 04/10/2018 günü 11:30 – 11:35 arası
  2. Satış Günü : 30/10/2018 günü 11:30 – 11:35 arası

  Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYEBİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

  3- Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

  4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

  7 – Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin2018/465 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/08/2018

   

   

   

      Zekai DÖNMEZ

  İcra Müdür Yardımcısı

  32115

   

   

   

   

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler