• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 563 (28.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 563 (28.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 563 (28.07.2020)

  TAŞIT MÜBADELE İLANI

  ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

   

  4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Burdur İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 11 adet HEK taşıt ile 238 kalem 920 adet yedek parça ile Isparta İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 14 adet HEK taşıt ile 348 kalem 1.757 adet yedek parçanın mübadelesi yapılacaktır.

  1-İdarenin;

  1. a) Adı: Isparta İl Jandarma Komutanlığı
  2. b) Adresi: Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA
  3. c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 246 224 11 25 – Fax: 0 246 224 10 32

  ç) Elektronik posta adresi                 : ertankarakurt@jandarma.gov.tr

  2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

  Ekonomik ömrünü doldurmuş; Burdur İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 11 adet HEK taşıt ile 238 kalem 920 adet yedek parça ile Isparta İl J.K.lığına ait muhtelif marka model 14 adet HEK taşıt ile 348 kalem 1.757 adet yedek parça. Bu taşıtların (25)’i de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. Yedek parçalar ise kullanılmamış olup J.Gn.K.lığı envanterinde artık yer almayan araçlara aittir.

   

  MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE YEDEK PARÇALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
  S.NO. CİNSİ MARKASI TİPİ MODELI KM MOTOR NO PLAKA NO FAAL OLUP/ OLMADIĞI
  1 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 440.898 67096 15 JAA 036 FAAL
  2 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330 S, 12+1 2002 316.511 HEFA2R37031 15 JAA 007 FAAL
  3 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 258.918 68110 15 JAA 043 FAAL
  4 KAMYONET (PANELVAN) FORD TRANSİT 190 CHAS IS/CAB 2001 121.719 72307 15 JAA 011 FAAL
  5 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 431.094 65095 15 JAA 082 FAAL
  6 ÖZEL AMAÇLI (KURTARICI) IVECO KURTARICI 120 14 1998 169.881 870131 15 JAA 094 FAAL
  7 OTOMOBİL SEDAN FİAT ALBEA 1.6 16V HL DAB 2003 131.584 519166 15 JAA 016 FAAL
  8 OTOMOBİL SEDAN RENAULT CLİO SYMBOL 1.6 16 EXPRESSION 2003 340.614 K4MR000438 15 JAA 079 FAAL
  9 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 371.037 67702 15 JAA 038 FAAL
  10 KAMYONET (PANELVAN) FORD CONNECT T 220S/K210S TDCI 2005 305.570 38372 15 JAA 031 FAAL
  11 OTOMOBİL SEDAN RENAULT CLİO SYMBOL 1.6 16V EXPRESSION 2003 463.016 K4MR000430 15 JAA 040 FAAL
  12 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2004 417.382 3P73250 32 JAA 007 FAAL
  13 KAMYONET (TEK KABİN) FORD TRANSİT 2001 71.555 C72347 32 JAA 009 FAAL
  14 KAMYONET (TEK KABİN) FORD TRANSİT 2002 111.817 R37382 32 JAA 010 FAAL
  15 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 135.836 LYY57876 32 JAA 013 FAAL
  16 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 282.089 4D56CB8349 32 JAA 014 FAAL
  17 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 384.061 4D56CB8327 32 JAA 019 FAAL
  18 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 499.855 YT65189 32 JAA 023 FAAL
  19 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 294.677 4D56CB8334 32 JAA 027 FAAL
  20 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2002 341.352 2Y10670 32 JAA 038 FAAL
   

  21

  MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 460.685 YT65116 32 JAA 035 FAAL
  22 KAMYONET (ÇİFT KABİN) MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM 4X4 2006 378.712 4D56CB8359 32 JAA 046 FAAL
  23 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2001 440.851 1U67612 32 JAA 050 FAAL
  24 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003 150.331 2R36876 32 JAA 072 FAAL
  25 OTOMOBİL SEDAN FİAT ALBEA 1.6 16V DYNAMİC AC 2006 121.720 18B6000704298 32 JAA 078 FAAL
  26 BURDUR İL J.K.LIĞINA AİT YEDEK PARÇALAR MUHTELİF
  MARKA
  (238) KALEM (920) ADET YENİ/FAAL
  27 ISPARTA İL J.K.LIĞINA

  AİT YEDEK PARÇALAR

  MUHTELİF
  MARKA
  (348) KALEM (1.757) ADET YENİ/FAAL

   

  3- İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve Özellikleri:

  (2) Adet Fiat Egea Sedan Easy, (Beyaz) 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli marka araç, 1 Adet Renault Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 BG benzinli (Beyaz metalik) ve 62 adet 215/65 R 16 C Lassa Marka Dış Lastik Yol Tipi, Taşıt İçin, Yaz Tipi. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve kullanılmamış olacaktır.  

  4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih:

  Mübadelede teklif edilen araçlar ve lastikler Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinde bulunan Isparta İl Jandarma Komutanlığı 832 Nu.lı Birlik Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici, alınacak malı 60 (Altmış) gün içinde teslim etmek zorundadır.

  5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi:

  Mübadele karşılığı verilecek 14 adet taşıt ve 348 kalem 1.757 adet yedek parça Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinden, Burdur İl J.K.lığına ait 238 kalem 920 adet yedek parça Karasenir Mah. Karasenir Cad. 48/2 Merkez/BURDUR adresinden 11 adet taşıt Ağlasun İlçe J.K.lığı Ağlasun/BURDUR adresinden teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile yedek parçalar mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen 20 (yirmi) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Araçların üzerinde bulunan Jandarma yazısı, logosu ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve müteakiben araçların alınmasına izin verilecektir.

  6-Mübadelenin;

  1. a) Yapılacağı Yer: Isparta İl Jandarma Komutanlığı Rütbeli Gazinosu Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA
  2. b) Tarihi ve saati: 13.08.2020 günü saat: 15.00

  7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 493.443.85 TL (Dörtyüzdoksanüçbindörtyüzkırküçliraseksenbeşkuruş)

  8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 493.690,00 TL (Dörtyüzdoksanüçbinaltıyüzdoksanlira)

  9- Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler:

  Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

  1. a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
  2. b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 14.810,70 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
  3. c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

  1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.

  10- Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

  11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Isparta İl Jandarma Komutanlığı Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresinde bulunan Mübadele ve Şartname Komisyonu veya Lojistik Şube Müdürlüğünde görülebilir ve Isparta İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde bulunan Mübadele ve Şartname Komisyonundan temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

  12- Teklifler, 13.08.2020 günü saat 15.00’e kadar Isparta İl Jandarma Komutanlığı Davraz Mah.104 Cadde No:64 Merkez/ISPARTA adresine (Mübadele ve Şartname Komisyonuna)  verilecektir.

  13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

  14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

  15-  Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.

  16-  Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Isparta ve Burdur İl J.K.lığı ile Ağlasun İlçe J.K.lığında görülebilir.

  17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler