• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 507 (14.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 507 (14.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 507 (14.07.2020)
  İLAN
  ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan alan,taksi durağı ve işyerlerinin , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 21/07/2020 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
  2. İhaleye girebilmek için;
  a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  f)Adli sicil kaydı,
  g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak
  3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
  4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
  5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30’a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
  6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir
  8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  İlan olunur
  SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
  1 AYAZMANA MESİRELİK ALANI NO:2 14 25.000,00TL+KDV 7.500 TL 21.07.2020
  2 MODERNEVLER MAH.102 CAD.NO:110/2 IYAŞ SELÇUKLU İ.Ö.O ÖNÜ ÜST GEÇİT 1 NOLU BÜFE 12 31.000,00TL+KDV 9.300 TL 21.07.2020
  3 BATIKENT MAH.SOS.TES.ZEMİN KAT NO:4 30 10.000,00TL+KDV 3.000 TL 21.07.2020
  4 IŞIKKENT MAH.5717 SOKAK NO:14 130 7.500,00TL+KDV 2.250 TL 21.07.2020
  5 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRE ALANI HAVA BİSİKLETİ  – 7.500,00TL+KDV 2.250 TL 21.07.2020
  6 YEDİŞEHİTLER MAH.CUMA PAZARI İÇİ WC 50 1.000,00TL+KDV 300 TL 21.07.2020
  7 ÇÜNÜR MAH.201 CAD.NO:106 8700 45.000,00TL+KDV 13.500 TL 21.07.2020
  8 BAHÇELİEVLER MAH.(PİRİMEHMET MAH.)156 CAD.NO:1/1 9 10.000,00TL+KDV 3.000 TL 21.07.2020

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler