• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 192 (04.03-09.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 192 (04.03-09.03.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 192 (04.03-09.03.2020)
  ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
  (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
  Sıra No İli / İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi  (m²) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati
  1 Isparta / Merkez Keçeci Mahallesi Arsa 179 21 7,95 Tam Konut Alanı 7.155,00 1.500,00 İşgalli 18.03.2020 09:15
  2 Isparta / Merkez Keçeci Mahallesi Arsa 179 22 16,95 Tam Konut Alanı 16.363,00 3.300,00 İşgalli 18.03.2020 09:30
  3 Isparta / Merkez Keçeci Mahallesi Arsa 179 23 23,03 Tam Konut Alanı 20.727,00 4.200,00 İşgalli 18.03.2020 09:45
  4 Isparta / Merkez Keçeci Mahallesi Arsa 179 24 52,46 Tam Konut Alanı 47.214,00 9.500,00 İşgalli 18.03.2020 10:00
  5 Isparta / Merkez Keçeci Mahallesi Arsa 179 25 19,08 Tam Konut Alanı 17.172,00 3.500,00 İşgalsiz 18.03.2020 10:15
  6 Isparta / Merkez Sav Beldesi Arsa 170 2 2.895,25 1.327,91 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 228.000,00 45.600,00 Boş ve işgalsiz 18.03.2020 10:30
  7 Isparta / Merkez Sav Beldesi Arsa _ 6788 3.696,53 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 631.000,00 126.200,00 İşgalsiz 18.03.2020 10:45
  8 Isparta / Merkez Gelincik Köyü Hamtoprak _ 4388 4.006,28 Tam İmarsız 121.000,00 24.200,00 İşgalsiz 18.03.2020 11:00
  9 Isparta / Merkez Gelincik Köyü Hamtoprak _ 4697 1.323,36 Tam İmarsız 27.800,00 5.560,00 Boş ve işgalsiz 18.03.2020 11:15
  10 Isparta / Merkez Gelincik Köyü Hamtoprak _ 4699 10.820,59 Tam İmarsız 260.000,00 52.000,00 Boş ve işgalsiz 18.03.2020 11:30
  11 Isparta / Merkez Aliköy Arsa _ 10538 224,21 Tam 50 m²’ lik kısmı imar yolu, kalanı imarsız 12.350,00 2.470,00 İşgalli 18.03.2020 14:15
  12 Isparta / Merkez Aliköy Arsa 169 6 60,13 Tam Konut Alanı-Yol 6.050,00 1.210,00 İşgalli 18.03.2020 14:30
  13 Isparta / Merkez Büyük Gökçeli Köyü Arsa _ 12350 1.173,04 Tam İmarsız 71.000,00 14.200,00 İşgalli 18.03.2020 14:45
  14 Isparta / Merkez Yakaören Köyü Hamtoprak 228 8 8.093,52 Tam İmarsız 324.000,00 64.800,00 Boş ve işgalsiz 18.03.2020 15:00
  Isparta
  1) Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak  Komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2)   İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
  a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
  b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  c) Geçici teminata ait belge,(Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık  Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.)
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,
  e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
  vermesi gerekmektedir.
  3) Satışı yapılacak  taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  0
  5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
  6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
  7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
  İLAN OLUNUR

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler