• Isparta Objektif Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 1184 (04.12.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1184 (04.12.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 1184 (04.12.2018)

  T.C.

  ISPARTA

  1. İCRA DAİRESİ

  2018/249 TLMT.

   

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN

  Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 3470 Ada, 2 Parsel, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, ÇAY CİVARI MEVKİİ Mevkii, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konu ana taşınmazın niteliği4 katlı A ve B bloklu betonarme bina ve arsası niteliğinde , kat mülkiyeti kurulmuş 1/16 arsa paylı A blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindedir.Taşınmaz imar planı içinde olup,, konut aanı olarak ayırılın sahasındadır.Köşe parsel olan taşınmazın kuzey cephesinde 3958 sokak , doğu cephesinde 3956 sokak bulunmaktadır.Taşınmazın kuzey tarafında HAFIZ iBRAHİM Demiralay İlköğretim okulu görülmektedir.Taşınmaz üzerinde bitonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bodrum+zemin +3 katlı normal A ve B bloklu bina bulunmaktadır.Satış konu taşınmaz A blok zemin kattadır. Üç cephesi bulunmaktadır.Her katta ikişer daire vardır.satışa konu daire ise merdiven çıkışına göre sağda zemin katta olan dairedir.Bina parselin köşesindedir.Ahşap oturtma çatı marsilya kiremit kaplıdır.PVC doğramalı ve çift camlıdır.Binanın girişi batı cepheden ve demir kapılıdır.Dış doğramaları ahşap olup çift camlıdır.Doğalgazlı ve kombilidir.Belediye imar müdrülğünde yapılan incelemlerde dost belde sitesi dosyası bulunmaktadır.yapı kullanım izin 01 ağustos 2010 tarihli olan iskan belgesi tüm bina için alınmıştır.Dairenin girişinde 3,00 m2 yüzölçümlü antre bulunmaktaır.Sağ tarafta vestiyer gözükmektedir.İlerisinde caddeye bakan tarafta 13,50m2 yüzölçümlü mutfak bulunmaktadır.Mutfakta balkona çıkış kapısıile balkonu vardır.Mutfağa bitişik dairenin köşesinde 23,00 m2 yüzölçümlü salon vardır.Ön cepheye bakmaktadır.7,50 m2 yüzölçümlü hol bulunmaktadır.Dairede 10,00 m2 yüzölçümlü çoçuk odası bulunmaktadır.Balkona çıkış kapısı ilebüyük balkon vardır.Dairenin arka köşesinde 16,00 m2 yüzölçümlü oturma odası vardır.Yatak holü 2,00 m2 yüzölçümlüdür.Banyo 4,00 m2 yüzölçümlüdür.WC ve lavoba toplam 3,00 m2 dir.Arka tarafta 13,50 m2 yüzölçümlü yatak odası vardır.Toplam net 98 m2 , 109,58 m2 yüzölçümlü olan daire 8 yıllıktır.Satışa konu taşınmazimar palın içinrdedir.Elktrik ,su. kanalizasyon gibi belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Şehir merkezine 1800-2000 mt mesafededir.Çevresinde cami, hafız demiralay ilk okulu , köy garajı ve semt pazarı vardır.Arsanın m2 birim fiyatı imar durumu yüzölçümü konumu sahip olduğu üstün ve eksik özelliklerde dikkate alınarak yapılan araştırmalar neticesinde 1100,00 TL/m2olrak hesplanmıştır.Binanın toplam değeri 95.268,85 TL ve arsanın değeri 122.890,63 TL oup taşınmazın toplam değeri 218.159,48 TL dir.

  Adresi                          : Davraz Mahallesi 3956 Sokak Dost Belde Sitesi A Blok No:12 Zemin Kat Daire 2 Merkez/Isparta

  Yüzölçümü                  : 1.787,50 m2

  Arsa Payı                     : 1/16

  İmar Durumu             :İmar planı içindedir.

  Kıymeti                        : 218.159,48 TL

  KDV Oranı                 : %1

  Kaydındaki Şerhler    : Takyidatta tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü : 18/02/2019 günü 14:30 – 14:35 arası

  Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONUMERKEZ ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

   

   

   

   

   

   

   

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

   

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK’nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3-Tahliye işlemleri için “taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

  4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  6–İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

  6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/249 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2018

   

   

      Ayşe GEZGİÇ MARAŞLI

  İcra Müdür Yardımcısı

  151178

   

   

   

   

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler